Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter
Weber Rapidfire Chimney Starter

Weber Rapidfire Chimney Starter

Regular price
1,049.00
Sale price
1,049.00

วิธีที่เร็วที่สุดในการแตก briquettes และความคิดถึงของการย่างถ่านเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่น่าทึ่ง เพื่อนสนิทที่สำคัญของย่างทุกคนคือ Rapidfire Chimney Starter เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการย่างและเริ่มกิน