Kamado Joe Ceramic Chicken Stand
Kamado Joe Ceramic Chicken Stand

Kamado Joe Ceramic Chicken Stand

Regular price
599.00
Sale price
599.00

Kamado Joe Chicken Stand ช่วยให้คุณทำไก่ได้อย่างนุ่มนวลบนเตาย่างของคุณ เพียงเติมแท่นวางของเหลวที่คุณเลือก: หนึ่งไพน์ (เบียร์หมักน้ำผลไม้ ฯลฯ ) ตั้งไก่ทั้ง 2.5 กิโลกรัมหรือเล็กลงบนขาตั้งและวางบน Kamado Joe ของคุณ ไอน้ำจากของเหลวทำให้เนื้อชื้น
ใช้งานได้กับวิธีการทำอาหารใด ๆ

- ทำจากวัสดุเซรามิก
-วัด 5 นิ้ว 5 นิ้ว
- ใช้ของเหลวปรุงอาหารที่คุณเลือก