TRAEGER GRILLS - COMING SOON. CLICK FOR MORE INFO!

WEBER ถ่านไม้ 5kg
WEBER ถ่านไม้ 5kg
WEBER ถ่านไม้ 5kg
WEBER ถ่านไม้ 5kg

WEBER ถ่านไม้ 5kg

Regular price
Coming Soon
Sale price
729.00 ฿

ถ่านไม้ธรรมชาติ Weber ช่วยใช้คุณปรุงอาหารด้วยเตาถ่านบาร์บีคิวได้ง่ายขึ้น เพราะนอกจากจะจุดติดง่ายกว่าถ่านไม้ทั่วไปแล้ว ยังสามารถเผาได้นานและให้ไฟที่แรงกว่าอีกด้วย ผลิตจากไม้ธรรมชาติ 100% ไม่ต้องกังวลเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารของคุณ

- ระยะเวลาการจุด: 20นาที

- ระยะเวลาการเผาไหม้: 2-3ชั่วโมง

- ขนาดบรรจุ/ถุง: 5กิโลกรัม

- ผลิตจากธรรมชาติ 100%